Naujų taisyklių privalu laikytis

Primename, kad yra priimtas 2017 m. gegužės 25 d. Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-209, kuriame patvirtintos naujos taisyklės ,,Dėl Raseinių rajono savivaldybės teritorijų tvarkymo ir švaros‘‘.

 

   Asmenys privalo tvarkyti ir palaikyti švarą įstatymų nustatyta tvarka jiems priskirtose arba faktiškai naudojamose teritorijose arba sudaryti sutartis su kitais asmenimis dėl tokių darbų atlikimo. Įstatymų nustatyta tvarka priskirta teritorija yra teritorija (žemės sklypas), suformuota kaip  daiktas ir įregistruota valstybės įmonėje Registrų centras. Jeigu teritorijų planavimo dokumentuose teritorija nėra apibrėžta (nurodyta), faktiškai ja laikoma teritorija iki gretimos teisės aktų nustatyta tvarka priskirtos ar naudojamos teritorijos. Ji turi būti ne daugiau kaip 50 m nuo pastato išorinių atitvarų arba pagal Savivaldybės nustatytas prižiūrimų teritorijų schemas.

 

   4 punkte parašyta, kad priskirtų kiemo teritorijų prie daugiabučių namų priežiūrą organizuoja butų savininkai, bendrijos arba Savivaldybės skirti administratoriai.

   9 punktas skelbia, kad teritorijų naudotojai privalo nuolat užtikrinti švarą ir tvarką jiems priskirtose teritorijose:

   9.1 p. – valyti ir prižiūrėti kiemus, sklypus, gatves, šaligatvius ir kitas jiems priskirtas teritorijas, surinkti ir išvežti šiukšles bei atliekas;

   9.2 p. – mesti sąšlavas į specialiai tam skirtus konteinerius arba kitas specialias surinkimo priemones (dėžes, maišus ir pan.);

   9.3 p. – priskirtose teritorijose prižiūrėti, kad neaugtų krūmai ir piktžolės, teritoriją nušienauti bent vieną kartą per mėnesį (žolės aukštis turi būti ne daugiau kaip 12 cm);

   9.4 p. – naikinti piktžoles nuo šaligatvių ir pėsčiųjų takų panaudojant herbicidus arba kitus chemikalus, teisės aktų nustatyta tvarka;

   9.5 p. – tvarkyti  žaliąsias atliekas (šakas, lapus, nupjautą žaliųjų vejų žolę), kurias Raseinių rajono savivaldybės taryba patvirtino komunalinių atliekų tvarkymo taisyklėse.

 

   Su visu Tarybos sprendimu galima susipažinti Savivaldybės interneto svetainės www.raseiniai.lt puslapyje.

 

 

1 pav. Melioratorių g. 4 namo Ariogaloje aplinką prižiūri SĮ „Raseinių butų ūkis“.

Melioratorių g. 4 namo Ariogaloje aplinką prižiūri SĮ „Raseinių butų ūkis“

 

2 pav. Ariogalos miesto kai kurių daugiabučių namų neprižiūrėti žalieji plotai. Visi jie veikia pagal Jungtinės veiklos sutartis.

Ariogalos miesto kai kurių daugiabučių namų neprižiūrėti žalieji plotai. Visi jie veikia pagal Jungtinės veiklos sutartis

 

SĮ „Raseinių butų ūkis“ inf.

Avarinė tarnyba

Informuojame, kad įvykus gedimui ar avarijai namo bendrųjų tinklų sistemose (šalto, karšto vandens, nuotekų, elektros) skambinkite šiais telefonų numeriais:

Techninis prižiūrėtojas

Vincas Miškinis

tel. +370 428 54 353
mob. tel. +370 620 34 499

Rekvizitai

Savivaldybės įmonė „Raseinių butų ūkis“
Maironio g. 10, Raseiniai LT-60151
Įm.kodas 302044607
PVM kodas LT100004459010
Tel. +370 428 51 561

© 2017 SĮ „Raseinių butų ūkis“          

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

dado