Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ 5 punktu, Paraiškų atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą teikimo, vertinimo ir atrankos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. D1-267 „Dėl Paraiškų atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą teikimo, vertinimo ir atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) ir Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“ 20 punktu:

2017 m. rugsėjo 26 d.  Centrinės perkančiosios organizacijos kataloge paskelbtas daugiabučio namo Dubysos g. 16, Raseiniai atnaujinimo (modernizavimo) projektavimo ir rangos darbų pirkimas Nr. CPO43632. Projekto maksimali vertė 634 132,84 Eur. Konkurso pabaiga 2017 m. spalio 6 d., tada paaiškės laimėtojas ir galutinė projektavimo ir rangos darbų kaina.

Jei nusprendėte įsistiklinti balkoną, pagal Statybos reglamente numatytus reikalavimus, turite pasirūpinti valstybės įgalioto tarnautojo rašytiniu leidimu. Tokį leidimą išduoda Raseinių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio departamento Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus specialistai V. Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai.

Avarinė tarnyba

Informuojame, kad įvykus gedimui ar avarijai namo bendrųjų tinklų sistemose (šalto, karšto vandens, nuotekų, elektros) skambinkite šiais telefonų numeriais:

Techninis prižiūrėtojas

Vincas Miškinis

tel. +370 428 54 353
mob. tel. +370 620 34 499

Rekvizitai

Savivaldybės įmonė „Raseinių butų ūkis“
Maironio g. 10, Raseiniai LT-60151
Įm.kodas 302044607
PVM kodas LT100004459010
Tel. +370 428 51 561

© 2017 SĮ „Raseinių butų ūkis“          

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

dado